Hélia n.o.

Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých mužov

DSS Hélia je držiteľom Certifikátu o zavedení a používaní systému manažérstva kvality

podľa normy ISO 9001:2008 v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre mentálne

postihnuté osoby (muži) formou celoročného pobytu.