Hélia n.o.

Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých mužov

Krúžková činnosť

  • literárno-dramatický krúžok
  • čitateľský krúžok
  • výtvarný krúžok
  • počítačový krúžok
  • krúžok varenia a pečenia
  • krúžok šikovných rúk
  • spevácky krúžok
  • skupinový telocvik
  • relaxačné cvičenia