Hélia n.o.

Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých mužov

Predmetom činnosti Domova sociálnych služieb Hélia je poskytovanie sociálnych služieb

zdravotne postihnutým mužom s mentálnym postihnutím, duševnými poruchami

a poruchami správania formou celoročného pobytu.